วิธีปรับ Bash on Windows ให้น่าใช้ด้วย oh-my-zsh และ cmder ตอนที่ 2

Standard
บทความก่อนหน้านี้เราได้พูดถึงการติดตั้ง Cmder ให้สามารถใช้งาน bash on windows  ไปแล้ว  บทความนี้ก็จะมาพูดถึงการติดตั้ง oh-my-zsh กันต่อครับ  เพื่อให้รูปแบบดูสวยงาม   ที่สำคัญคือมี plugin แสดงสถานะ git ด้วย   อันนี้ชอบมาก  เพราะบางกรณีการใช้งาน git บน command line ก็เร็วกว่าบน GUI

วิธีติดตั้ง
1. ติดตั้ง ZSH
sudo apt-get install zsh
2. ติดตั้ง oh-my-zsh
sh -c "$(wget https://raw.githubusercontent.com/robbyrussell/oh-my-zsh/master/tools/install.sh -O -)"
3. ตั้งค่าให้ zsh เป็น default shell โดยไปแก้ไขไฟล์ .bashrc  (ลองวิธี chsh แล้วไม่ได้)
vim ~/.bashrc
จากนั้นเพิ่มคำสั่งนี้ใน .bashrc
# Launch Zsh
if [ -t 1 ]; then
    exec zsh
fi
4. เราสามารถเปลี่ยน theme ได้  โดยแก้ไขไฟล์  ~/.zshrc แล้วแก้ ZSH_THEME เป็นตัวที่เราต้องการ  สามารถเข้าไปดูรูปแบบของ theme ได้ที่  https://github.com/robbyrussell/oh-my-zsh/wiki/Themes
vim ~/.zshrc

5. ในที่นี้ผมเลือกใช้ Theme agnoster  จะต้องลง font  power line เพิ่ม ( https://gist.github.com/agnoster/3712874)  แล้วเข้าไปใน settings ของ cmder เพื่อตั้งค่าให้ใช้ font Inconsolata for Powerlineเพียงเท่านี้เราก็จะได้ shell สวย ๆ ไว้ใช้งานแล้วครับTips : เวลาใช้งานแนะนำให้เปิด full screen และใช้ปุ่ม win + alt + space  ในการ toggle cmder ครับ


ทดสอบเข้าไปใน Folder ที่มี git อยู่ก็จะแสดง branch ที่เราอยู่ด้วยครับเป็นอันจบครับ ^^