วิธีทำ Node JS ใน Linkit Smart 7688 ให้ทำงานแบบ Service

Standard

หลังจากที่ Linkit Smart 7688 ได้ออกมาให้เล่น  พบว่าภาษาที่ง่ายต่อการพัฒนาคือ Python และ Node JS   หลังจากที่เราพัฒนา App เสร็จแล้วก็ต้องหาวิธีทำให้มันรันง่าย ๆ หรือทำงานเลยตอน boot ขึ้นมา  บทความนี้เลยจะมาทำให้ Node JS ทำงานแบบ Service ครับ   โดยเราไป create file ไว้ที่  /etc/init.d/servicename โดยมี code ตามล่าง สามารถปรับเปลี่ยน start , stop script เองได้


ส่วนวิธีการเรียกใช้งานสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Init Script