[Unity3D] - Software Review : Unity3D & Qualcomm AR

Standard

Download Unity 3D : http://unity3d.com/unity/download/
Download QualComm AR : https://developer.vuforia.com/resources/sdk/unity
Download Example : https://developer.vuforia.com/resources/sample-apps
Download Image Target : https://developer.vuforia.com/sites/default/files/sample-apps/targets/imagetargets_targets.pdf

Augmented Reality คืออะไร ? Unity3D คือ อะไร ? Qualcomm AR (Vuforia™ SDK)  คืออะไร ?  
ตัวอย่างการพัฒนาเกมส์แบบง่าย ๆ โดยใช้ Unity3D เริ่มเกมส์นาทีที่  2.33  ดูรายละเอียดการออกแบบได้  ที่นี่

Augmented Reality คืออะไร ? Augmented Reality หรือเรียกย่อ ๆ ว่า AR  เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง (Real World) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual World) โดยผ่านทางกล้องของอุปกรณ์ต่าง ๆ ผสมเข้ากับเทคโนโลยีภาพ เพื่อทำให้เห็นภาพสามมิติ ในหน้าจอ มุมมอง 360 องศา สามารถมองได้รอบด้านโดยที่มีองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อมจริง มีการโต้ตอบแบบตอบสนองทันที(Real time)Unity3D คือ อะไร ? Unity3D เป็น Game Engine ที่ใช้สำหรับพัฒนาเกมส์  สามารถพัฒนาได้ทั้งเกมส์ 3 มิติ และเกมส์ 2 มิติ   ตัวเกมที่พัฒนาด้วย Unity3D สามารถรองรับการทำงานหลาย Platform  ซึ่งผู้พัฒนาเกมสามารถพัฒนาครั้งเดียว  แล้วนำไปใช้กับหลาย Platform ได้ แต่อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงเกมส์บางส่วนเพื่อรองรับ Platform นั้น ๆ   สำหรับตัวโปรแกรม Unity3D เอง  รองรับการใช้งานบน Windows และ OSX โดยจะมี Version Free และ Pro  สำหรับการใช้ Library ของ QualComm จะต้องใช้ Unity3D Version Pro เท่านั้น ผู้ที่สนใจศึกษา  สามารถ Download version trial ได้Plateform ที่ Unity3D รองรับในการสร้างเกม


Qualcomm AR (Vuforia™ SDK)  คืออะไร ? เป็น SDK ที่จะช่วยให้พัฒนา Software ที่ใช้เทคโนโลยี Augmented Reality ได้ง่ายขึ้น  ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับ Unity3D เพื่อพัฒนาเป็นเกมได้

ความสามารถของ Qualcomm AR (Voforia SDK) มีหลายอย่าง  เช่น Virtual Button , Multi Target , Image Target , Frame Marker  สามารถดูตัวอย่างการใช้งาน Qualcomm AR ได้ตาม Clip Youtube ด้านล่างนี้
  • VirtualButton
  • Multi Target
  • Image Target
  • Frame Marker

ก่อนจะเริ่มสร้าง Project ง่าย ๆ ให้ Install Unity3D & Vuforia™ SDK ก่อนนะครับ 1. Download โปรแกรมตาม Link ที่ให้ไว้ด้านบน  โดยใช้ Unity3D Version Pro trial 2. ติดตั้งโปรแกรม Unity3D และ Vuforia  SDK

  Create Sample Project มาเริ่มสร้างโปรเจกแบบง่าย ๆ 
1. Import unitypackage  เป็นตัวอย่างของการใช้ Image targets     

 2. สร้าง ARCamera และ Image Target โดย Drag ไปวางที่ Hierachy

 3. เลือกรูปที่จะใช้เป็น Image Target5. สร้าง Object จาก Menu  GameObject >> Create Other >> Cube  แล้วจัดตำแหน่งให้อยู่บน Image Target
  

6. กด Run เพื่อทดสอบ   วิธีสร้าง Sample Project แบบละเอียด [ Youtube ]

 

  ตัวอย่างการใช้งานประยุกต์ AR กับ Kinect 

  

 ที่มา : http://www.thaigoodview.com/node/110970 https://developer.vuforia.com/resources/api/index

[Mac] - Adapter Macbook สายขาดแก้ยังไงดี ?

Standard
การเก็บสาย Macbook  ปกติจะม้วน ๆ ไว้กับหูของมัน   แต่ถ้าทำบ่อย ๆ สายจะพันกันเป็นเกลียว  แล้วทำให้สายไฟข้างในมันขาดได้ครับ    Macbook Adapter ก็จะกลายเป็นเหมือนในภาพครับ


จะต่อสายก็คงยาก เพราะสายเหลือสั้นแล้ว ยังไงก็ต้องแกะตัว Adapter ออกมาต่อสายครับ  (ทำตามคลิปเลย)

[RaspberryPi] - How to install OpenELEC on RaspberryPi

Standard


OpenELEC เป็นอีกหนึ่ง OS ที่สามารถทำ RaspberryPi ของเราให้กลายเป็น Media Center ได้ โดยตัวโปรแกรมจะเป็น XBMC  ซึ่งจากที่ลองเล่นสักพัก   สรุปได้คร่าว ๆ ประมาณนี้ครับ -  Control  ผ่าน iPhone  หรือ Andoird  โดยใช้ App XBMC Remote  Download =>    iOS  Android -  เปิดไฟล์ VDO แบบ HD ผ่านแฟลชไดร์ได้ -  เปิดไฟล์ VDO ผ่าน Network  โดยการแชร์ไฟล์จากเครื่อง Mac หรือ Windows -  รองรับ Airplay  แต่ DLNA  ยังไม่ได้ทดสอบ - ติดตั้ง Add On Youtube  แล้วสั่งให้เปิด Youtube ผ่าน iPhone นอกจากนี้ยังมีความสามารถต่าง ๆ อีกมาย  เพราะมันคือ XBMC ครับ

[CentOS ] - วิธีแก้ปัญหา SSH ช้าตอน Connect

Standard

เนื่องต้องการ Monitor Server ตัวอื่น ๆ โดยใช้ Cacti เลยต้องใช้ Template ที่มีการดึงข้อมูลโดยใช้ SSH   Template ที่ใช้เป็นของ Percona     ก็ติดตั้งตามปกติ  Monitor Server อยู่ 12 ตัว  ทุกตัวปกติดี  แต่มีอยู่ 1 ตัวที่ไม่สามารถดึงข้อมูลออกมาได้   ก็เลย Debug ทีละ Step 

php ss_get_by_ssh.php --type proc_stat --host xx.xx.xx.xx --items gw,gx

ปรากฏว่าค่าที่รีเทินออกมาเป็น -1   พบว่าปัญหามาจากขั้นตอนการ SSH ไปที่ Server ซึ่งมันช้าทำให้ PHP ไม่ได้ Output ที่ต้องการ

จากปัญหาที่การ SSH พบว่ามีสาเหตุมาจากสองส่วน
1. มีการตรวจสอบแบบ  GASSAPI
2. มีการตรวจสอบชื่อ Host name กับ DNS

ใช้คำสั่ง ssh -v xx.xx.xx.xx เพื่อเป็นการ Debug จะเจอบรรทัดที่ทำให้ sssh ช้า


debug1: Next authentication method: gssapi-with-mic
บรรทัดนี้เกิดจาก มีการตรวจสอบแบบ GASSAPI

debug1: SSH2_MSG_SERVICE_ACCEPT received
บรรทัดนี้เกิดจาก มีการตรวจสอบชื่อ Host name กับ DNS
วิธีแก้  ต้องแก้ config ของ ssh   ใน /etc/ssh/ssh_config

ปัญหาตามข้อที่ 1 ให้แก้ config ตามนี้
# GSSAPI options
GSSAPIAuthentication no
GSSAPICleanupCredentials no
...


ปัญหาข้อที่ 2 ให้แก้ config ตามนี้
...
UseDNS no
...

จากนั้น Restart Service SSHD
[root@ssh-server ssh]# service sshd restart
Stopping sshd:                                             [  OK  ]
Starting sshd:                                             [  OK  ]
[root@ssh-server ssh]#


เมื่อแก้เสร็จแล้ว Cacti ก็สามารถดึงข้อมูลมาแสดงกราฟได้ปกติRef : http://spalinux.com/2009/02/solve_slow_login_secure_shell