ป้องกันการเข้าถึงไฟล์ในเว็บด้วย htaccess

Standard

โดยทั่วไป  Folder ที่ใช้เก็บไฟล์ที่ Upload  ไม่ว่าจะเป็นรูปภาพ  หรือไฟล์อื่น ๆ
เราไม่ต้องการให้คนอื่น access file ได้โดยตรง  ซึ่งมีวิธีป้องกันง่าย ๆ ด้วยการใช้ htaccess
1
2
3
4
5
6
<Files *>
    Order Deny,Allow
    Deny from all
    Allow from localhost
</Files>
RemoveHandler .php .php3 .phtml .cgi .fcgi .pl .fpl .shtml
จะไม่สามารถเข้าถึง Folder นี้จากที่อื่นได้ ยกเว้น localhost และป้องกันการเปิด script ต่างๆ ด้วย removehandler